Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sanatın Hayata Katkısı
Sunuş
PORTRE - Faruk Erem
Faruk Erem'in Gazete Arşivleri
Korku
Kültür Değerlerimiz - Safranbolu Konakları
Hamamlarımız
Yemek Kültürümüzden: Kısır
Kümbet Evler
Elli ayaklı bir resim
Sağlık Köşesi
Sanatevimiz
Haberler
Sizden Gelenler
Bize Yazın

SUNUŞ

Vakfımızın kuruluşunu ve faaliyetlerini duyuran bu ilk ve özel sayılı dergimizin yayını nedeniyle hepinizi sevgi ile selamlıyorum.

Dergimizin bu ilk sayısında vakfa adını vermiş olduğumuz sevgili hocamız Faruk EREM'in arşivinden seçtiğimiz eserlerine ve vakfın tanıtımına ağırlıklı olarak yer verilmiştir.

Diğer kültür konuları ile birlikte tüm çalışmalarımızı sergilediğimiz bu dergiyi sizlerin beğenisine sunmaktan mutluyuz.

Faruk EREM Kültür Sanat Vakfı

Faruk EREM Kültür Sanat Vakfı

Faruk EREM kültür sanat vakfı geçtiğimiz yılın Eylül ayında kuruluş kararını almış ve kararın kesinleşmesini müteakip mahkeme siciline kaydedilerek tüzel kişilik kazanmıştır. Genel müdürlüğün 4883 tescil numarasını alan vakfımız, sevgili hocamızı andığımız 15 Ekim 2001 tarihinde kurucusu Nevin EREM'in karma sergi ile kuruluşunu duyurmuş ve amaçlarını sanata ve sanatçıya destekle sınırlı tutmayarak her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceğini vakıf senedinde belirtmiştir. Vakfımız, bünyesinde açtığı sanatevinde yeteneklerini ve yaratıcılığı geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmakta ve rahat bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25