Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sanatın Hayata Katkısı
Sunuş
PORTRE - Faruk Erem
Faruk Erem'in Gazete Arşivleri
Korku
Kültür Değerlerimiz - Safranbolu Konakları
Hamamlarımız
Yemek Kültürümüzden: Kısır
Kümbet Evler
Elli ayaklı bir resim
Sağlık Köşesi
Sanatevimiz
Haberler
Sizden Gelenler
Bize Yazın
Faruk Erem'in Gazete Arşivleri

Hocamız Faruk EREM'in Barolar Birliği Başkanı olduğu dönemlere ait gazete kupürleri, hocamızın günlük olayları mesleki açıdan değerlendirip çözüm öneren beyanatlar vermesi kendisinin toplumsal olaylara karşı ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43