Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Geçmişi Bugüne Taşıyan Değerler Nevin Erem
Müdafiilik ve Adli Yardım
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Kutu Kutu (Şiir)
Küçük Mutluluklar
Köprüler
Bireysel Müzeler
Şambali Tatlısı
Karakter Tipleri
Endülüs

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın

Doğunun Batıdaki Silinmeyen İzleriŞamdan Fas'a kadar uzanan bölgedeki birikimlerini İberia yarımadasına taşıyan Emeviler, İspanya'daki yerli kültürlerin yanında Visigot, Frank ve Yahudi kültürlerinden de aldıkları etkilerle son derece özgün sentezler yarattılar. İber yarımadası, beşinci yüzyılda burada yaşayan Vandallar tarafından "vandalucia" diye anılmıştır. Arap'ların "el-Andulus"a dönüştürdükleri bu ad tarihteki "Endülüs" bugünkü İsspanya'daki "Andalucia" bölgesinin adının da kaynağıdır. Arap'ların "Kurtuba" ve "Gırnata" dedikleri şehirlerin şimdiki adı "Cordaba" ve "Granada"dır. Endülüs Emevilerinin, saray, kale ve konut mimarisine ışık tutan en önemli eseri Granada' daki "Elhamra sarayıdır:

Denizden 700 metre yükseklikte kurulmuş olan bu yapılar topluluğu şato ya da külliye görünümündedir. Toprağın yapısındaki demir cevherinin kırmızı rengini alan yapılar bu yüzden kızıl anlamındaki "Elhamra" ve "la roza" adıyla anılmıştır. İki kilometre uzunluğundaki surlarla kuşatılan sarayın yapımı birkaç yüzyıl sürmüştür. Kışlık ve yazlık bölümleri bulunan Elhamra sarayının duvarlarındaki taş oymalar ve vitraylar dikkat çekici güzelliktedir. Yazlık bölümde bulunan havuzlu bahçe ihtişamıyla göz doldurmaktadır. Daha sonraki yüzyıllarda bazı bölümleri yıktırılmışsa da çağdaşı olan diğer eserler arasında zarifliği ve kendine özgü us1übuyla kolayca ayrılır.

Cordoba'daki ulu (mezquita) camii: 786 yılında yapımına başlanan camii 200 yıl boyunca yapılan eklerle bugünkü boyutuna ulaştı. Cordoba camii, o dönemin diğer büyük caamiilerinde uygulanan çok sütunlu (800'den fazla) kapalı bölümle onun yarı büyüklüğündeki açık avuldan oluşur. Kalın ve yüksek payandalı duvarlar yapıya müstahkem bir görünüm kazandırır. Camiin en büyük özelliği at nalı ve yonca şeklindeki kemerleridir.

Bölgesel halk kültüründe en dikkat çekici unsur Flemenko'dur. Flemenko (İspanyolca Flemenco) İspanya'da Andalucia bölgesi kökenli halk dansları şarkıları ve müziğini anlatan bir terimdir. Kökeni tam olarak aydınlattırılamamıştır. Andalucia bölgesi çingeneleri tarafından geliştirildiği ve yaygınlaştırıldığı düşünülmektedir. Müzik uzmanları kökünde arap etkilerinin görüldüğünü vurgulamaktadırlar. Flemenko şarkısına ve dansına gitarla eşlik edilmektedir. . Flemenko dansının temel özellikleri kadın dansçıların müziğe elleriyle çaldıkları kastanyetlerle ve topuk vuruşlarıyla eşlik etmeleridir. Dansın yapılışındaki figürlerde arap oryantalinin etkisi açık olarak görülmektedir.
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25