Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Geçmişi Bugüne Taşıyan Değerler Nevin Erem
Müdafiilik ve Adli Yardım
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Kutu Kutu (Şiir)
Küçük Mutluluklar
Köprüler
Bireysel Müzeler
Şambali Tatlısı
Karakter Tipleri
Endülüs

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Prof.EREM
Hukuk Dışı Davranışları Endişe İle İzliyoruz


Türkiye Barolar Birliği'nin 4.Genel Kurulu münasebetiyle, bir demeç veren Birlik Genel Başkanı Prof. Faruk Erem, yurt sorunlarına değinmiş, "Hukuk dışı davranışları endişe ile izliyoruz" demiştir.

Sokak çatışmalarından bir sonuç elde edilemeyeceğini belirten Erem; "Bütün memleket sorunlarını hukuki açıdan kapsayacak bir çalışmanın içindeyiz. Durmaksızın gelişen sosyal ve ekonomik şartları, hukukumuzu, Türk toplumunun dışına itilmiş fosil fikirlerin ansiklopedisi haline getirmiştir. Türk toplumunun kendisine özgü bir hukuk sistemi olması gerekir" diyerek, sözlerine devam etmiş, şöyle konuşmuştur:

Fikirler doğru ise başarı kazanmaması imkansızdır. Tedbir alırken, Anayasa düzeninden şikayetçi olanların fırsat kollamalarına meydan verilmemelidir. Anayasamıza göre, idarenin eylem ve işlemleri, vergi denetimi dışında kalamaz. Bu ilkenin dışında kalabilmek için, bazı tertiplere başvurulduğu görülmüştür. Bu, hukuk dışına çıkmanın, son zamanlarda görülen örneklerinden biridir. Anayasaca yapılması gerekenlerin yapılmaması, hukuka aykırı bir durumdur. İdarenin Anayasayı savsaması endişe vericidir. Bu durum, belirli bir düzeye ulaşırsa, Anayasa'nın ihlali anlamını kazanabilir.


Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25