Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Geçmişi Bugüne Taşıyan Değerler Nevin Erem
Müdafiilik ve Adli Yardım
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Kutu Kutu (Şiir)
Küçük Mutluluklar
Köprüler
Bireysel Müzeler
Şambali Tatlısı
Karakter Tipleri
Endülüs

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Ulaşımı kolaylaştıran yolları birbirine bağlayan

Genelde küçük ya da büyük bir akarsuyun iki yakasını birbirine bağlayan bir yapı olan köprünün pek çok çeşidi vardır. Ülkemizde gerek Selçuklulardan gerekse Osmanlılardan kalma pek çok tarihi köprü bulunmaktadır. Bunlar arasında Malabadi köprüsü ile Dicle üzerindeki Hasan Keyf köprüsü artuklu dönemi tasarım ve bezemeleriyle dikkat çekmektedir. Anadolu Selçuklu dönemindeki köprüler daha ziyade kervanyolları üzerinde yapılmıştır. Bu köprülerin özelliği, ana yapının düz ya da iki yana eğilimli olmasıdır. Köprü kemerleri ise ortada bir büyük sivri ya da yuvarlak bir gözle bunun yanında yer alan eşit büyüklükteki daha küçük gözlerden oluşmaktadır. Yapı malzemesi olarak genelde taş kullanılmış, üzerlerine bitkisel bezemeler ve rozetler yapılmıştır.


Güneydoğu Anadolu'da Hasan Keyf Köprüsü Kalıntıları


Osmanlı döneminde de köprü yapımı önemini sürdürmüştür. Genellikle taşdan yapılan bu köprülerde sivri kemerler kullanılmıştır.

Güneydoğu Anadolu'da bulunan tarihi köprülerden Cendere köprüsü, Cendere suyu üzerinde kurulmuştur. Kullanılan malzemeden Romalılar dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Komegeno krallığı tarafından yaptırılan köprü yıkılmış yerine Romalılar tarafından yenisi yapılmıştır. Kahta ilçesindedir, biri büyük ikisi küçük üç kemerden oluşmaktadır.

Batman suyu üzerinde bulunan Malabadi köprüsü Artuklular döneminden kalmadır ve 1147 yılında yaptırılmıştır. Farklı uzunlukta kırık çizgiler biçiminde üç bölümden oluşur. Tümünün uzunluğu 150 metre genişliği 7 metredir. Ana bölüm 41-7 metre uzunluğuyla Dünyanın en büyük tek kemerli köprüsüdür. Köprünün kaynak tarafında figürler vardır. Güneş motifi, Artukluların para deseni olup güç kuvvet sembolüdür. İki yanında köprünün üzerinden girilen odalar bulunmaktadır.

Kervansaray görevini gören bu odalardan balık tutmak için oyulmuş delikler mevcuttur. Odaların yanında tuvalet mekanları da vardır Ortadaki çok büyük sivri kemeri, yazıtları ve kabartmalarıyla döneminin önemli anıtlarındandır.

Osmanlı dönemine ait en önemli köprülerden biri de, Bosna-Hersek'deki Mostar köprüsüdür. Neretva ırmağı üzerinde kurulmuş olan bu köprü tek kemerlidir. 1566 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldığı söylenen bu köprünün yerli bir mimar ya da Dalmaçyalı İtalyan bir mimar tarafından yapıldığına ilişkin görüşler de vardır. Taşdan yapılmış olan bu köprü, Bosna savaşı sırasında büyük hasar görmüşse de daha sonra Türklerin de katılımıyla onarılmıştır.Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25