Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Dünya Mirası Eserlerimiz

50.Yıl ve Mahmut Esat Bozkurt

Şiir -Kiraz Ağacı

Doğal Oluşumlar

Safranbolu

Faaliyetlerimiz

Ölüm Cezası ve Hümanist Doktrin

Batman

Hattuşa

Cezaların İnfaz Şekilleri

Yürüyüş

Elmalı Börek

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Onikinci yılımıza başlarken çıkardığımız bahar sayımızın konularına geçmeden önce hepinizi sevgi ile selalıyorum. Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi geçen sezon yaptığımız sanat ve kültür faaliyetlerimizden bahsetmenin yanı sıra doğal, tarihi ve yapısal değerlerimizden bahsetmeyi uygun gördük. Ve sahip olduğumuz değerlerin farkında olalım istedik.

Uzun bir tarihi geçmişe sahip topraklarımızda daha önce yerleşip yaşamış toplumların kavimlerin bıraktıkları  eserler ve kalıntılar sadece bizim değil Dünya Kültürünün mirası sayılmakta ve bu nedenle daha da önem kazanmaktadır.
Bunlardan bir kısmı doğal oluşum sonucu meydana gelen yerleşim bölgeleridir ki en dikkat çekici olanı Ürgüp ve civarıdır. Volkanik tüflerin hava olayları nedeniyle aşınması sonucu meydana gelen peri bacaları ve diğer oluşumlar insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Yeraltına doğru kazılan çok katmanlı yer altı şehirleri, mağaralar, mutfaklar, evler ve kaya oyuklarına yapılan kiliseler vb. kullanım yerleri tarihin çok eski dönemlerinde ipek yolunun geçtiği bölge üzerindedirler. Dünya' nın hiçbir yerinde benzeri bulunmayan bu yerler Dünya mirası listesindedir. Diğer taraftan bu bölgeye gelmeden önce Çorum Hattuşaş' ta kurulan imparatorluğun kalıntıları ve burada bulunan kale kapıları ile duvarlarındaki kabartma eserler dönemin sanat tarzını ve imparatorluğun gücünü yansıtmaktadır. Keza Dünya mirasında olan bu bölge Alacahöyükte bulunan eserlere kadar uzanmaktadır. Ayrıca sadece tarihi buluntularla değil halen yaşamakta olan tarihi dokusunu korumuş şehirlerimizden Safranbolu da Dünya Kültür Mirası listesine girmiş kentlerimizdendir. Bu listeye girmemiş bile olsa aynı değer ve nitelikte pek çok tarihi değerlerimiz vardır. Güneydoğu Anadolu' da bulunan Hasankeyf binlerce mağarası ve ilginç kale yapısıyla beraber Dicle üzerinde bulunan tarihi köprüsü ile de her türlü korumayı hak etmektedir.

Dünya kültür ya da doğa mirası listesinde olsun ya da olmasın sahip olduğumuz her türlü tarihi ve kültür değerlerimizi titizlikle korumamız gerekmektedir. Bunlar sadece bizim değil evrensel nitelikte değerlerdir. Bugün sahip olduklarımızı bizden sonraki kuşaklara bozmadan, yok etmeden aynen bırakmalıyız.

NevinEREM