Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Dünya Mirası Eserlerimiz

50.Yıl ve Mahmut Esat Bozkurt

Şiir -Kiraz Ağacı

Doğal Oluşumlar

Safranbolu

Faaliyetlerimiz

Ölüm Cezası ve Hümanist Doktrin

Batman

Hattuşa

Cezaların İnfaz Şekilleri

Yürüyüş

Elmalı Börek

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Zonguldak ilimizin ilçesi olan ve 18.19. Yüzyıl Osmanlı kent dokusunu günümüze kadar koruyan Safranbolu 'da tarihsel anıtların çoğu Çandarlıoğulları ve Osmanlı dönemindendir. Bunlar genellikle kare ya da kareye yakın planlı düz çatılı moloz taştan yalın örneklerdir. İlçede çeşitli tarihlerden bir çok çeşme mevcuttur. Köprülü Çeşmesi, Taşminare Çeşmesi vb.
Geçmiş dönemin yaşama biçimini, küıtürünü, üstün yapı tekniğini yansıtan Safranbolu evleri yöre mimarisinin en dikkati çeken unsurlarıdır.
Kentin merkezinde bulunan kale içi ve çevresiyle üç dere vadisinin yamaçlarına yayılan bu evler birbirinin görüntüsünü bozmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Dar kıvrımlı sokakları izleyen bu yapılar çoğunlukla yüksek duvarlar üzerine kurulmuş olup, dışa taşkın üst katları (cumbaları) yapıya estetik bir görünüm kazandırmıştır. Ahşap çatkılı, taş ve kerpiç örgülü duvarlar beyaz badanalıdır. Meyve bahçeleri içindeki konumları, planları, selamlık köşkleri, iç düzenlemeleri, sedirlerle çevrili fıskiyeli havuzları, ahşap işleri (tavanlar, kapılar ve dolaplar) yaşmaklı ocakları, geniş saçakları, süslü halkalı kapıları ile Türk konut mimarlığının en özgün örneklerini oluşturan Safranbolu evleri koruma altına alınmış ve şehir açık hava müzesi niteliğini kazanmıştır.