Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Dünya Mirası Eserlerimiz

50.Yıl ve Mahmut Esat Bozkurt

Şiir -Kiraz Ağacı

Doğal Oluşumlar

Safranbolu

Faaliyetlerimiz

Ölüm Cezası ve Hümanist Doktrin

Batman

Hattuşa

Cezaların İnfaz Şekilleri

Yürüyüş

Elmalı Börek

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Dicle ırmağına karışan Batman Çayının çevresindeki ovada yer alan kentin tarihi bir geçmişi yoktur. 1955'de Batman rafinerisinin kurulması ve gelişmesiyle birlikte önem kazanmış ve il merkezi olmuştur. Her ilde olduğu gibi Batman'da da modern görünümlü yeni kesim ile eski yapıların yer aldığı kesim kentin farklı iki bölgesini oluşturur.

Batman'ın ilçelerinden Hasankeyf tarihi eserleri ve bu nedenle sahip olduğu turistik değerle öne çıkmaktadır. Bölgede buluınan yazılı kaynaklardaki bilgiye göre Hasankeyf kalesi yüzlerce mesken mağarasıyla milattan binlerce yıl önce insanların yerleşim alanı olarak kullanılan bir kentti. Bizanslılar burayı yekpare kayalardan oluşan sağlam bir kale haline getirdiler. Kaleye biri doğudan biri batıdan olmak üzere iki yolla ulaşılmaktadır. Doğudaki yolu koruyan yedi kapı olduğu bilinmektedir. Kalenin kuzeyinde merdivenli iki gizli yol vardır. Bu yollar nehre inmekte ve tehlike esnasında insanlar su ihtiyaçlarını bu gizli yolları kullanarak gidermektedirler. Eyyübiler ve artuklular döneminde kaleye su çıkarılmış ve güney kısmında su havuzu ve kanallar yapılmıştır. Kalede çok sayıda camii, türbe, saray ve şehir kalıntıları mevcuttur. Dicle kıyısına Eyyubiler tarafından yaptırılan mabed kalıntıları ve camiin minaresi hala ayaktadır. İniş ve çıkış yollarının ayrı olduğu söylenen minarenin zerinde çeşitli ayet ve süsler bulunmaktadır. Beş kemerden oluşan Dicle köprüsünün iki ucu açık ortası kapalıdır. Tarihi taş köprüden günümüze sadece kemer ayaklarından birkaçı kalmıştır. Köprünün üzerindeki figürlerin on iki burcu simgelediği sanılmaktadır. Bölgede bulunan en önemli eserlerden biri de Zeynel Bey Türbesi'dir. İki katlı olan türbenin kubbesi soğan şeklindedir ve bölgede türünün tek örneğidir. Pek çok değere sahip olan, binlerce yıllık bir geçmişi bulunan antik Hasankeyf koruma altına alınması gereken bölgelerimiz arasındadır.

Batman'da sanat cafe