Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Dünya Mirası Eserlerimiz

50.Yıl ve Mahmut Esat Bozkurt

Şiir -Kiraz Ağacı

Doğal Oluşumlar

Safranbolu

Faaliyetlerimiz

Ölüm Cezası ve Hümanist Doktrin

Batman

Hattuşa

Cezaların İnfaz Şekilleri

Yürüyüş

Elmalı Börek

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Alacahöyük' de kalekapısı

Kentin doğu kısmındaki Büyükkale'de Hitit krallarının resmi, idari ve özel yapıların kalıntıları yer alır. Bu bölüm ayrı bir sur duvarıyla çevrilidir. Burada büyük bir saray kompleksi vardır. Hattuşaş aynı zamanda irili ufaklı bir tapınaklar kentidir. Alacahöyük'deki sfenksli kapı Hattuşaş'da olduğu gibi dev taş bloklara oyulmuştur. Çevre duvarının dış yüzüne yapılmış kabartmalarda kült töreni sahneleri özgün bir şekilde canlandırılmıştır. Alişar, Alacahöyük ve başkent Hattuşaş 'ın genel şeması eski Anadolu geleneğini yansıtır. Bu yerleşim yerlerinin hepsi surlarla çevrilidir. Sur duvarları genellikle çokgen şeklinde iri taşlarla örülmüş bir döşeğin üzerine oturur. Surlar iki yanda bulunan kule ve burçlarla tahkim edilmiştir. İki yanda kule bulunan ana giriş kapısından başka sur bedeninin altındaki dar geçitler de şehre giriş ve çıkışı sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu geçitiere daha çok Alişar ve Hattuşa surlarıa rastlanmaktadır. Yapıların konumu bütün Hitit mimarlığında görüleceği üzere arazinin topografik özelliklerine en uygun biçimde tasarlanmıştır.
Çorum'a bağlı Boğazköy yakınlarındaki bu ören yeri, önce Hattuşaş adıyla kurulmuş olup eski Hitit rallığının ardından Hitit İmparatorluğunun Başkenti olmuştur. Hattuşaş'dan günümüze ulaşabilmiş görkemli kalıntıların büyük bölümü imparatorluğun son dönemine aittir. Geniş bir alana yayılan bu yerleşim merkezi yaklaşık 6 km uzunluğunda surlarla çevrilidir. Surlarla çevrili olan alan bir iç duvarla kuzey ve güneyolarak iki kısma ayrılmıştır. Surların kente açılan 6 kapısı içinde en görkemlileri kral kapısı, sfenksli kapı ve aslanlı kapı güney kesimindedir.
Bu kapılar üzerinde bulunan heykel ve kabartmalar, imparatorluk döneminin anıtsal heykel sanatının en özgün örnekleridir. Kent halkını kötülüklerden koruduğu sanılan tanrı, sfenks veya aslan tasvirleri doğrudan kapı ayağını oluşturan büyük bloklara oyulmuştur.

Eski Hitit heykel sanatı daha çok pişmiş topraktan veya metalden yapılmış heykelciklerle tanınır. Bu heykelciklerde gerçekçi bir üslupla aslan, boğa gibi hayvanlar tasvir edilmiştir. Kötü ruhları kovmak için kraliyet yapılarının ve tapınakların temeline çakılan insan şeklindeki adak çivileri bu sanatın ilgi çekici örnekleridir.