Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Geçmişten Günümüze....
Grafoloji
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Deniz Senfonisi (Şiir)
Düşün (Şiir)
Heykel
Faaliyetlerimiz
Türk Ebru Sanatı
Geleneksel Sofralar
Sağlık Köşesi
Helva
Sizden Gelenler

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın

FARUK EREM'İN GAZETE ARŞİVİNDENPROF.DR. FARUK EREM, TİYATRO İLE İLGİLİ DAVADA
MÜDAFA YAPTI

Bu arada, Ankara Üniversitesi Ceza Hukuku Profesöru Dr. Erem "Basım Hürriyeti" ve "Basının Vazifeleri" ne temas ederek, özetle demiştir ki:

-Tiyatro eserleri bunları sahneye koyanlar, kendilerini kamuya arzetmişlerdir. Bir yazarın, bilhassa sanat çevrelerine atfen, Devlet Tiyatrosunun tutumunu tenkid etmesi (bu tenkidin haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın) yetkisi dahilindedir. Gerçekte bir bölgede sanat hareketi, sanatçılarıyla birlikte, eleştiriciler tarafıdan kurulur. Yenilmekten kaçan bir harekete, (sanat hareketi) denemez. Çevrenin kanısını, tepkisini, hatta karşı koymasını, sanat tenkidleri sağlar.

"DAHA ÖNCEDEN, BÖYLE MESLEKLERİ SEÇMEMELERI iCABEDER... "

Bir fikir, yanlış veya doğrudur; fakat, bir fikirdir. Eğer alınganlıklar hukuken himaye görse hiç kimse, bir tek fikir bile izharma imkan bulamazdı. Nihayet, kendini kamunun takdirine arzeden meslekleri seçenlerin, tenkidden masun kalmalarına da imkan yoktur. Esasında bu tenkid, onların mensup oldukları sanat camiasının yine de lehine bir görevin ifası anlamındadır.

Bir yazar, yazacağı yazıdan kimlerin alınacağını daha önceden düşünmeğe kalkarsa, o takdirde kalemi mürekkebe batırmağa imkan kalmaz. Tiyatro mesleğinde bulunanlar, derme çatma eser ve oyunlarla görüdükleri zamanlarda, elbette ki şiddetli tenkidlere de muhatap olacalardır. Bundan teessür duymamaları lazımdır. Eğer, bu teessürden uzak kalmak istiyorlarsa, daha önceden böyle meslekleri seçmemeleri icabeder.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43