Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Coğrafi Konum

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Olarak İncelenmesi

Mızrap Çocuk

Bolivya

Yeni Şeyler Öğrenmek

Faaliyetlerimiz

İnka Uygarlığı

Yaşamak

Acımak Duygusu

Titicaca Gölü

Tunceli

Hardallı Ispanak Salatası

Ön Kapak İçi

Arka Kapak

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
       enize cephesi olmayan tek Latin Amerika ülkesi Bolivya ekvator ile Oğlak dönencesi arasında yer alır. Yasal başkenti Sucre olmasına karşın hükümet merkezi La paz' dır . Ülkenin adı Güney Amerika'nın kurtarıcısı Simon Bolivar' dan kaynaklanır. Gerek görünümü gerekse ekonomisi büyük ölçüde And Dağlarından etkilenir. And dağlarının en yüksek dorukları değilse bile en geniş bölümleri Bolivya' dadır. Yükseltiden ötürü sert ve bütün yılın soğuk geçtiği bir iklim etkisindedir.
 D
Yerel giysili Bolivya'lı kadın yanında Alpaca var
Peru sınırında 3812 m. yükseltide yer alan en büyük göl Titicaca dünyanın en yüksek gölüdür. Bu gölün kıyılarında Kolomb öncesi dönemde birbirini izleyen bir dizi uygarlık gelişmiştir. Ülke topraklarının yüksek ve tarıma elverişsizliğinden hala İnkalar döneminde yamaçlarda düzenlenmiş taraçalarda ilkel yöntemlerle uygulanmasından ötürü tarım üretimi düşüktür.. Başlıca besin ürünleri patates, mısır buğday ve yüksek proteinli bir ürün olan quinoa ve bir yumru kök olan koka yetiştirilir. Tarım alanlarının yüzde yetmiş beşi koka yetiştiriciliğine ayrılmıştır.. Halkın büyük bölümünün yapraklarını çiğnediği koka kokainin temel maddesidir.
Bolivya'nın hükümet merkezi ve en yüksek nüfuslu kenti olan La Paz dünyadaki en yüksek (3658 m. yükselti) başkenttir Başkentin vadi içinde olması genişlemesini engellediğinden evler birbirinin içine geçmiş gibi görünmekte ve trafik de çok sıkışmakta bu nedenle ulaşımın büyük bir kısmı finukular denen teleferik benzeri bir yolla sağlanmaktadır.

And dağları uygarlığı kuşağı 15 ve 16 yüzyıllardaki İnka imparatorluğunun toprakları üstünde gelişmiştir. Merkezi günümüzdeki Peru ve Bolivya'nın batı kesimlerini kaplayan dağlık bölgenin sınırlarına kadar uzanır. Bu uygarlığa bağlı halklar mısır ve yumrulu bitkilerin tarımıyla, lama ve alpaka yetiştiriciliğiyle, sulama kanalları ve set yapma yöntemleriyle oldukça etkili tarım teknikleri geliştirmişlerdir. Geniş bir yol ağı kurup iyi örgütlenmiş temel gereksinmelerin üretim ve dağıtımını sağlayan siyasal bir yapı geliştirmelerinin yanı sıra çok yüksek nitelikli dokuma, çanak - çömlek ve metal eşya üreten bir sanat ve sanayi gerçekleştirmişlerdir. And dağları uygarlığı ı 6. Yüzyılda İspanyol işgali ile yıkılmıştır. Ama etkileri, Peru, Bolivya, Ekvator ve Kolombiya'daki çağdaş Kızılderili uygarlıklarında sürmektedir. Örneğin Melon Şapka ve özenle dokunmuş yün atkı Bolivya Kadınlarını And dağlarının sert iklimine karşı korur. Bölgenin yüksek olmasının da eklendiği çeşitli güçlüklere karşın And dağları çok eski dönemlerden bu yana Kızılderili uygarlıklarının önde gelen merkezlerinden biri olmuştur.