Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Denizler

Diyalektik Ceza Yargılaması

Öldürmek Sanatı

Tutuklama Sebepleri

Orkideler

Faaliyetlerimiz

Mumyalama

Sağlık Köşesi

Karnak

Selçuk Güvercini

Kızıldeniz

Zeytinyağlı Kabak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43

  Ç
eşitli kültür sanat konularını yer aldığı 20. Yılımızın sonbahar sayısında hepinizi sevgi ile selâmlıyorum. Bu sayıda sahip olduğumuz su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek istedik.
Üzerinde yaşadığımız Dünya'nın büyük bir bölümü sularla kaplıdır. (okyanuslar, denizler, göller, akarsular vb.) Ve insanlar tarih boyunca yaşamak ve yerleşmek için su kenarlarını tercih etmişlerdir. Ulaşım vasıtası olarak kullanılan denizler, göller ve büyük nehirler aynı zamanda içinde barındırdıkları canlılarla da insanlara besin kaynağı oluştururlar. Devletlerin, ekonomisinde ve ticaretinde önemli rol oynayan bu su kaynaklarını kirletmeden ve yok etmeden kullanmaları hayati önemdedir.

Tükenen kaynakların geri dönüşü zor hatta imkânsızdır. İnsanlar su olmadan yaşayamazlar. Çöllerde ve kurak dağlık alanlarda çok az insan yaşaması bu nedenledir. Tarım ürünlerini yetiştirmek için toprağa. olduğu kadar suya da ihtiyaç vardır. Gölleri besleyen akarsular ve nehirler kadar yer altı su kaynaklarının da korunmasında titizlik göstermemiz gerekmektedir. Çünkü gelecekte Dünya'nın en büyük sorunu su olacaktır.

Nevin EREM
 DENİZLER
DÜNYANIN
EN BÜYÜK
SU KAYNAĞI