Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Efsaneler

Meşru Müdafaa Fikri Ölüm - Cezası

Faruk Erem'in Şiiri "ÇARESİZ"

Sinop

Papatya

Sağlık Köşesi

Faaliyetlerimiz

Çapraz Sorgu

Kaçak

İtalyan Hikayesi

Tarsus

Pastalar

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43

  B
azı tarihsel gerçekleri yansıttığına inanılan kişiler ya da yerlerle ilgili süregelen öykü ya da öyküler bütününe geçmeden önce 21. Yılımızın ilkbahar sayısında hepinizi sevgi ile selâmlıyorum. Bu sayımızda da yıl içinde yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinlikler konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.
Antik çağdan günümüze nesilden nesile aktarılarak gelen tarihsel öyküler ya kişilerle ya da belirli bir yerle ilgili olarak anlatılmıştır. Mitolojinin konusu olan tanrısal ya da doğaüstü olanla ilgili öyküler genelde efsanelerle birbirine karışır. Bir çok efsanevi kişi genelde ulusal kahraman olduğundan gerçek olaylarla fanteziler birbirine karışmaktadır. Kahramanların kendini adadıkları erdemler için verdikleri olağanüstü savaşlar tam anlamıyla bir efsaneye dönüşmüştür. Bazı halk masallarındaki haksızlıklara baş kaldırmış kişilerin öyküleri de efsane havası taşır. Bazı kahramanlar bağlılıkları, ezilenden yana olmaları, ve kibarlıkları ile efsaneleşmişlerdir.

Efsane kişiler genelde iyi özellikleri ile tanınır Fedakârdır, cesurdur. Savaşmayı ve dövüşü iyi bilir. Ayrıca yardımsever olurlar, ve her zaman halktan yanadırlar bunlardan kimileri gerçek kimiler de masal kahramanıdır.Ülkelerin hepsinin kendine özgü kahramanı, efsanesi ve destanları vardır. Bunlar genelde tarihle bağlantılıdır. İnsanlara iyi ahlâkı ve örnek kişiyi göstermesi bakımından önemlidir.

Nevin EREM