Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Efsaneler

Meşru Müdafaa Fikri Ölüm - Cezası

Faruk Erem'in Şiiri "ÇARESİZ"

Sinop

Papatya

Sağlık Köşesi

Faaliyetlerimiz

Çapraz Sorgu

Kaçak

İtalyan Hikayesi

Tarsus

Pastalar

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
 S
Diogenes'e göre en yüce erdem iyiliktir. Bilim, ün, zenginlik gibi şeyler hor görülmesi gereken sahte iyiliklerdir. Her tür toplumsal değer yargısı ve kuralı geçersiz saymak ve bunlara karşı doğayı öne sürmek felsefesinin temel ilkesidir. İstekleri bir yana atmak ve gereksinimleri en aza indirmek gerekir. Diogenes'in felsefesini çeşitli öykülerden de öğreniyoruz.

Platon'un deyişiyle bu "çılgın Sokrates" her mevsim yalınayak dolaşır, tapınakların revakları altında uyur, ve genellikle bir fıçıda yaşarmış. Büyük İskender Korinthos"ta Diogenes'e rastlayınca bir isteği olup olmadığını sormuş "gölge etme başka ihsan istemem" yanıtını almış. Bir gün Diogenes avucunu çeşmeye dayayıp su içen bir çocuk görünce "bu çocuk bana hâlâ gereksiz şeylerden kurtulamadığımı öğretti " diye haykırmış ve hemen çanağını fırlatıp kırmış.
          inop'un kuruluşu Yunan efsanelerine göre Amazonlara dayanır. Ve kent adını Amazonlar kraliçesi Sinope'den alır. Bir başka efsaneye göre de kent ırmak tanrısı Aisopos'un kızlarından su perisi Sinope tarafından kurulmuştur. Sinop'un çevresindeki höyüklerde ilk tunç çağı yerleşimleri saptanmıştır.
Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar da bulunmuştur. Sinop kalesi Pontos kralları tarafından yaptırılmıştır. Dış kale ve iç kale olarak iki bölümden oluşur. Daha sonra çeşitli dönemlerde onarılan kale Osmanlılardan başlayarak uzun süre cezaevi olarak kullanılmıştır. Sinop yarımadasının kuzey - batı ucunda ülkenin en kuzey noktası olan ince burun vardır.

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde aynı adı taşıyan küçük yarımadanın dar ve az yüksek kıstağı üstünde yer alan Sinop'un yarımadanın güneyinde rüzgârlara karşı iyi korunan limanına iç liman adı verilir. Yarımadanın kuzeyinde rüzgârlara karşı korunmayan ve denizcilik açısından pek önem taşımayan ikinci limanı da dış liman diye adlandırılır.
Sinop'ta İ.Ö.VII.yy.da Miletoslu tüccarlar bir ticaret ve denizcilik merkezi kurdular. Daha sonra çeşitli devletlerin egemenliğinde kalan Sinop son olarak Osmanlı yönetimine girmiştir.1853-1856 kırım savaşı sırasında Sinop limanındaki Türk filosuna saldıran Rus donanması kentin yarısının yanmasına yol açmıştır.

Yunanlı filozof Diogenes'in Yunanistan'a gitmeden önce Sinop'ta yaşadığı söylenmektedir. İnsanları küçümseyen Diogenes'in elinde fener tutan bir heykeli kent meydanında yer almaktadır. Yunanlı filozof Antisthene'in en ünlü öğrencisidir. Bazı kaynaklara göre köleydi ve son yıllarını Korinthos'ta efendisinin çocuklarına ders vererek geçirdi. Diogenes'ten günümüze kalmış hiçbir metin yoktur. Onun felsefesi yaşadığı döneme ve daha sonraki dönemlere ait bazı metinlerin birleştirilmesiyle sonradan ortaya konmuştur.
Başka bir gün de hareket diye bir şeyin olmadığını ileri süren Elea"lı Zenon'un bir dersini dinlerken yanıt olarak ayağa kalkmış ve yürümeye başlamış. İnsanları o kadar küçümsermiş ki, güpegündüz elinde bir fenerle bir gün Atina sokaklarında dolaştığını ve "insan arıyorum insan" dediğini duymuşlar.

Diogenes"in bu öykülerinden esinlenerek yapılmış büstleri ve kabartmaları Antik çağ'dan günümüze kalmıştır.