26 Eylül 2001 tarihinde kuruluş kararını alan vakfımız onsekizinci yılını doldurmuş ve ondokuzuncu yılına girmiş bulunmaktadır. Amaçlarını sanata ve sanatçıya destekle sınırlı tutmayan vakfımız hertürlü kültürel ve sanatsal faaliyette bulunabileceğini vakıf senedinde belirtmiştir.Bu amaca uygun olarak sanata ve kültüre ilgi duyan herkesi faaaliyetleri hakkında bilgilendirmekte ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmaktadır.

    Vakfımız geçen bu süre içinde sanatçı adaylarına destek vermeyi sürdürmüş, bu arada resim, fotoğrafçılık ve ebru çalışmalarının yanında çeşitli bölgelerden oluşan saydam gösterileri yapmıştır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki kere çıkardığımız "Hümanist" adlı dergimizin yayını devam etmektedir. Hocamızın çeşitli yazıları ile sanat faaliyetlerimizi kapsayan dergimiz kültür sanat ağırlıklı konuları içermektedir...

Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Kültürel Mozaik

Yargıda Görevlilerin Giysisi

Suçlu Kim

Lübnan

Dans

Faaliyetlerimiz

Kutu Kutu

Hayal ve Başarı

Mevlana

Ceza Hukukunda Mağdur

Gürcistan

Elmalı Turta

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
FARUK EREM KÜLTÜR SANAT VAKFI
Sahibi
Faruk Erem Kültür Sanat Vakfı Adına
Vakıf Başkanı
Nevin Erem

Yayın Kurulu
Nevin Erem
Güzin Akyılmaz
Nilgün Akgün
Fotoğraflar
Nevin Erem
Güzin Akyılmaz

Vakfımızın tanıtımı ve faaliyetlerimizin duyurulması amacı ile çıkardığımız "Hümanist" adlı dergimizin ondokuzuncu yılının ilkbahar sayısı çıkartılmış ve ilgili yerlere dağıtılmıştır.
Sezon başında vakfımızın kuruluşunu pasta keserek kutladık.
Sanat faaliyetlerimizden kat-ı çalışmaları Ekim ayı itibari ile başlamıştır.
13 Ekim Pazar günü Altındağ tiyatrosundaki "Gülyabani" oyununa gittik.
15 Ekim günü Hocamız Faruk Erem'i yemekli bir toplantı ile andık.
Kültür faaliyetlerimiz kapsamında 10 Kasım Pazar günü Küçük Tiyatro'da oynanan "Leyla ile Mecnun" adlı temsile öğrencilerimizi ve misafirlerimizi davet ettik.
1 Aralık Pazar günü Stüdyo Sahne'de sergilenen "Temiz ev" isimli oyuna vakıf olarak gittik.
27 Ekim Pazar günü fidan dikme etkinliğine katılmak üzere Kırık Köyüne düzenlenen geziye vakıf olarak katılım sağlanmıştır.
21 Aralık cumartesi günü öğrencilerimizle beraber yıl sonu toplantısı yaptık.