26 Eylül 2001 tarihinde kuruluş kararını alan vakfımız yirmi birinci yılını doldurmuş ve yirmi ikinci yılına girmiş bulunmaktadır. Amaçlarını sanata ve sanatçıya destekle sınırlı tutmayan vakfımız her türlü kültürel ve sanatsal faaliyette bulunabileceğini vakıf senedinde belirtmiştir. Bu amaca uygun olarak sanata ve kültüre ilgi duyan herkesi faaaliyetleri hakkında bilgilendirmekte ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmaktadır.

    Vakfımız geçen bu süre içinde sanatçı adaylarına destek vermeyi sürdürmüş, bu arada resim, fotoğrafçılık ve ebru çalışmalarının yanında çeşitli bölgelerden oluşan saydam gösterileri yapmıştır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki kere çıkardığımız "Hümanist" adlı dergimizin yayını devam etmektedir. Hocamızın çeşitli yazıları ile sanat faaliyetlerimizi kapsayan dergimiz kültür sanat ağırlıklı konuları içermektedir...

Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sömürge Devletleri

Masumluk Karinesi

Mauritius

Bioritim

Bukalemun ve Lemürler

Mapushane Duvarı

Faaliyetlerimiz

Gereği Düşünüldü

Sağlık Köşesi

Madagaskar

Cizre-Şırnak

Yufkalı Tarifler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
FARUK EREM KÜLTÜR SANAT VAKFI
Sahibi
Faruk Erem Kültür Sanat Vakfı Adına
Vakıf Başkanı
Nevin Erem

Yayın Kurulu
Nevin Erem
Güzin Akyılmaz
Nilgün Akgün
Fotoğraflar
Nevin Erem
Güzin Akyılmaz

  • Aynı gün Kalede bulunan "Ara Güler sergisi"ni gezdik.
  • 22 Ekim Cumartesi günü "Erimtan Müzesi" ile "Kale"yi gezdik.
  • 19 Kasım Perşembe günü Oda tiyatrosunda sahnelenen "Holden'in kül kedileri" oyununa öğrencilerimizi ve misafirlerimizi davet ettik.
  • 25 Mart Cumartesi günü Opera binasında gösterilen "Maskeli Balo" oyununa gittik.
  • 19 Mayıs Cumartesi günü Büyük Tiyatroda sahnelenen "19 Mayıs Konserine" misafirlerimizi davet ettik.