FARUK EREM

A. Ü .Hukuk Fakültesinde akademik kariyerine başlayan Faruk Erem profosör olduktan bir süre sonra Fakülte dekanlığına getirilmiş ve üniversite hocalığı yaptığı yıllar boyunca pek çok eser yazmıştır. Öğrencilerine büyük bir sevgiyle bağlı olan hocamız onları kitapsız bırakmamak için Ceza Hukuku alanında ( özellikle ceza hukuku genel-özel hükümler, ceza usul hukuku, adam öldürme cürümleri gibi ) kaynak oluşturacak kitaplar bastırmıştır. Bu arada münferit konularda ve gerekli olduğu zamanlarda çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı sayısız makale ve inceleme yazıları mevcuttur.

Faruk Erem'in Türkiye Barolar Birliği başkanı olduğu dönemlere ait konuşmaları ve bildirileri de tam bir bilimsel çalışma niteliğindedir. Bütün bunların dışında Banka Hukuku ve Adalet Psikolojisi ile ilgili yapıtları da bulunan Faruk Erem, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığında 10 sene görev yapmış ve Birliğin kurumsallaşarak yerleşmesinde büyük katkıda bulunmuştur. Birlik Başkanlığından önce sürdürmekte bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği görevinden ayrılarak kendisini Barolar Birliği çalışmalarına vermiştir. Bu çalışmaları arasında hazırladığı Meslek Kuralları, Avukatlık mesleğinin temelini oluşturmuştur.

Hümanist bir insan olan Faruk Erem "Hukukun Üstünlüğü" ilkesinin yerleşmesi için büyük çaba sarfetmiştir. Kendisinin gönülden bağlı olduğu hukukun üstünlüğü fikri tüm eserlerinde hissedilmektedir. Faruk Erem'in hukuka ve insana olan inancının en açık görüldüğü eseri ise "Bir ceza avukatının anıları" adlı kitabıdır. Kendine ait olan "suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar" özdeyişiyle çıkan bu kitap gerek konuları gerekse uslubuyla bir hayli ilgi çekmiş ve özel tiyatro ile devlet tiyatrolarında oyunlaştırılmıştır. Televizyonda da dizi halinde gösterilen bu eser hocamız Faruk Erem'in düşünce, duygu ve gözlemlerini yansıtmaktadır. Avukatlık yaptığı süre içinde çıkarttığı ufak broşürleri de meslektaşlarına göndererek bilimsel çalışmalarını sürdüren hocamız sürekli olarak yazmaya devam etmiştir.

FARUK EREM'DEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ ve ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

1- "Suçluyu kazıyınız altından insan çıkar".

2- Merhamet adalet değildir.

3- Adalet insan toplumunun ayrıcalığıdır.

4- Hak, haktan fazla bir şey sayılmaz. Haksızlık ise haksızlıktan çok fazla bir şeydir.

5- Bir ülkede bir tek masum kişi cezalandırılmış ise o ülkede herkes suçludur.

6- Oranı ne olursa olsun yabancı unsur ile derhal bozulan yegane kavram "adalet" tir.7-Bir memlekette adalet, kudretini ve haysiyetini kaybederse "sosyal bağ" kopar. "Mülkün temeli adalettir" deyiminin anlamı budur.

8- Adalet peşin hükümlerden uzak kalmalıdır.

9- Hukukun gayesi "adaletin gerçekleştirilmesi" dir.

10-Sürekli olmayan adalet, yokluğuna eşittir.

11- Takdir hakkı, keyfilikten "gerekçe" ile ayrılır.

12-Hukukun en doğru tanımı şudur: "Hukuk insanlıktır" .

13-Pahalı adalet hak aramada eşitsizliği arttırmaktadır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25